SUBSTRAT JOURNAL sekvenser | kritikk | journal | redaksjon | phz | forlag

Sekvenser

#10: Before a Sculpture in the Luxembourg Gardens (Jens Wabø)
#10: Foran en skulptur i Luxemburghaven (Jens Wabø)
#09: Mur (Jens Wabø)
#08: En kort novelle hun ikke vil fullføre (Jarl Henning Hansen)
#07: Aktstrukturer (Åsne Hagen)
#06: Fragmenter fra et forsøk (Tormod Haugland)

PHZ gallery

PHZ#10: Vergessen Grab
PHZ#08: Visions of Bruges

Arkiv

# Sekvenser
# Kritikk
# Artikler
# PHZ Gallery