SUBSTRAT JOURNAL sekvenser | kritikk | journal | redaksjon | phz | forlag | forside

Visningsrommet PHZ

PHZ sikter mot differansen i tid, der hver innrammede avgrensning også oppretter et skyggeaktiv perspektiv på det som ikke er avtegnet.

Vårt interessefelt er bildets blandede karakter av klinisk tegn og subjektivt, kritisk erfaringsobjekt: I kraft av sin fiktive inntreden påkrever fotografiet en alternativ, simultan fortolkning av virkeligheten og vår deschiffrering av nåtidsinnholdet på en slik måte at tiden splittes og i samme uttrykk viser umuligheten av å befeste og forankre betydningen i en bestemt versjon, en bestemt spatio-temporal tilhørighet eller et avklart rammeverk.

Bildet splitter mennesket i et hav av erfaringslag, hvor erfaringene ikke kan løsrives fra nettopp dette bildets manipulering av subjektets selverkjennelse, omgivelsesrelasjoner, tidsopplevelser og til slutt: avtrykksfunksjon i den omliggende estetiske konteksten.

Utstillingene kurateres av Substrats redaksjon.

> Gå til utstillingsrommet

Kontakt redaksjonen på post(at)substrat.no dersom du kan tenke deg å bidra til utstillingsrommet PHZ.