SUBSTRAT JOURNAL serier | omtaler | substrat | redaksjon | photoharzia | forside

Utstillingsrommet Photoharzia

Substrat har etablert Photoharzia, et utstillingsrom for signifikant undersøkelse i fotografisk format.

Photoharzia sikter mot differansen i tid, der hver innrammede avgrensning og pixellering gjennom sin insistering på å peke på en foreliggende scene også oppretter et skyggeaktiv perspektiv på det som ikke er avtegnet.

Vårt interessefelt er bildets blandede karakter av klinisk tegn og subjektivt, kritisk erfaringsobjekt: I kraft av sin fiktive inntreden påkrever fotografiet en alternativ, simultan fortolkning av virkeligheten og vår deschiffrering av nåtidsinnholdet på en slik måte at tiden splittes og i samme uttrykk viser umuligheten av å befeste og forankre betydningen i en bestemt versjon, en bestemt spatio-temporal tilhørighet eller et avklart rammeverk.

Bildet splitter mennesket i et hav av erfaringslag, hvor erfaringene ikke kan løsrives fra nettopp dette bildets manipulering av subjektets selverkjennelse, omgivelsesrelasjoner, tidsopplevelser og til slutt: avtrykksfunksjon i den omliggende estetisk konteksten.

Utstillingene kurateres av Substrats redaksjon.

> Gå til utstillingsrommet

Kontakt redaksjonen på post(at)substrat.no dersom du kan tenke deg å bidra til utstillingsrommet Photoharzia.