SUBSTRAT JOURNAL sekvenser | kritikk | journal | redaksjon | forlag

Sekvenser

#12: The Old Pine (Alice Profeta)
#11: Berlin Sculptures (Alice Profeta)
#10: Before a Sculpture in the Luxembourg Gardens (Jens Wabø)
#10: Foran en skulptur i Luxemburghaven (Jens Wabø)
#09: Mur (Jens Wabø)
#08: En kort novelle hun ikke vil fullføre (Jarl Henning Hansen)
#07: Aktstrukturer (Åsne Hagen)
#06: Fragmenter fra et forsøk (Tormod Haugland)

Arkiv

# Sekvenser
# Kritikk
# Artikler